Stichting Ons Dorpsleven Ritthem is verantwoordelijk voor behoud en stimuleren van de sociale cohesie in het dorp. Daartoe organiseert de stichting jaarlijks een aantal sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten.

Aanleiding tot het oprichten van Stichting Ons Dorpsleven Ritthem

Om diezelfde reden is de stichting opgericht. Een tweede bestaansrecht van de stichting, naast uiteraard het borgen van genoemde activiteiten, is het werven van derde geldstromen voor activiteiten of zaken die daarmee rechtstreeks verband houden (denk hierbij aan de culturele inrichting van het pand; theatertechnische faciliteiten, meubilair etc.).

De culturele en theatertechnische inrichting in Dorpshuis Ritthem, die is bekostigd middels verkregen financiële steun van de diverse fondsen aan de stichting blijft te allen tijde in eigendom van Stichting Ons Dorpsleven Ritthem. 

In 2015 is het dorpshuis omgebouwd tot huiskamertheater De Verwachting. De persoonlijke passie van toenmalige eigenaars Peter & Esther de Neef hebben voor deze extra dimensie van het dorpshuis gezorgd. De Verwachting is een klein en uniek huiskamertheater met 100 gloednieuwe stoelen. Steeds meer publiek weet het theater te vinden voor de meest uiteenlopende voorstellingen.

Huiskamertheater de Verwachting in Ritthem vervult al een aantal jaren een grote sociaal-culturele en bindende rol. Niet alleen binnen het dorp Ritthem, maar ook ver daarbuiten. In feite is de Verwachting het enige theater binnen de gemeente Vlissingen en brengt een landelijk podiumkunstaanbod.

Verdere doelstellingen van de stichting:

  • Het brengen van een passief aanbod in de vorm van een landelijk theater- en muziekprogramma behoort ook de komende jaren tot een belangrijk speerpunt om ons doel te bereiken. Ons programma beschikt inmiddels over een bekendheid die steeds verder buiten de dorpsgrenzen komt te liggen. Het draagt bij aan het welzijn van de dorpsbewoners en de naamsbekendheid van Ritthem. Inmiddels is er een vaste, steeds groter wordende groep Ritthemmers die op het programma afkomt. Vooral door het elkaar ontmoeten, voorafgaand en na afloop van het concert of de voorstelling in Ons Dorpsleven, vormt het programma nu al een belangrijke schakel in de sociale cohesie van het dorp. De stichting zal de komende jaren wedijveren om steeds meer Ritthemmers naar de activiteiten te krijgen.
  • Het initiëren, ondersteunen en waar nodig zelf uitvoeren van een actief aanbod waar elkaar ontmoeten centraal staat. Onder de paraplu van stichting Ons Dorpsleven floreren een aantal activiteiten. Van de winterwandeling in februari tot Pysanky (= eieren beschrijven) rond de Pasen. Van dorpsevenementen zoals Koningsnacht, Koningsdag tot de organisatie van foto- en filmdagen, de muziekavond door de plaatselijke brassband tot het Ring- en Sjezenrijden. De stichting ziet deze evenementen als onlosmakelijke schakel in onze missie en behalen van de doelstelling.
  • In 2019 beleefden we het event ‘Ritthem heeft Meer’, een vervolg op het vroegere evenement ‘Cultuurroute Ritthem’. Zie ook de website: www.ritthemheeftmeer.nl. Het project stond voor een event van en door Ritthemmers, bestaande uit muziekuitvoeringen, theaterpresentatie, karaoke, ludieke acts zoals het kleinste filmtheater tot de verschijning van de Schone Waardin. Van beeldende kunst tot sieraden maken door Ritthemse kunstenaars. Voor het komende jaar wordt gekeken naar een nieuwe Ritthem-brede activiteit.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63840456 met RSIN-nummer 855423316 en heeft een culturele ANBI-status.